Multimedia Polska BBI S.A.

BB Investment zostało powołane do życia przez 10 osób fizycznych – obywateli polskich w celu wspólnego realizowania projektów inwestycyjnych. Obecnie zarządzamy lub współzarządzamy przedsiębiorstwami o łącznej wartości rynkowej kilkuset milionów zł. Celem naszej działalności inwestycyjnej jest maksymalizacja wartości zarządzanych aktywów w harmonijnej współpracy z partnerami.

W niezależnym badaniu wizerunku i reputacji wsród inwestorów instytucjonalnych (październik 2008), realizowanym przez
TNS OBOP/MMT/Maison/Forbes, Fundusze należące do Grupy BBI zdobyły miano "Spółek Wysokiej Reputacji".


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 5 marca 2015 r. Operator BBI Investment S.A. zmienił swoją nazwę na Multimedia Polska BBI S.A.
Wszystkie dane spółki pozostają bez zmian.
Naszym głównym celem strategicznym jest zapewnienie Państwu całego wachlarza nowoczesnych, o najwyższej jakości usług telekomunikacyjnych: Telewizji Cyfrowej, telefonii Stacjonarnej oraz Szybkiego Internetu. Szansą na powodzenie tak przyjętej strategii jest realizacja zadań w ramach Grupy Multimedia Polska.

 
Ostatnia aktualizacja:
14.02.2016